KOMIAN TÄHÄREN

Kaks- ja pualifooninkinen, 160-vuatias pohojalaastaloo keskellä eteläpohojalaasta kulttuurimaisemaa. Ainutlaatuunen tarina ja ympäröövän maakunnan omaleimaasuus.

MITÄHÄN TALOOLLA TEKIS?

Laitetahan siihen eteläpohojalaasen kulttuuriperinnön viaraalukeskus! Teherähän pohojalaasuuren päämaja! Se on nyt tyän alla. Tästä alakaa ihan uus tarina. Ja se kerrotahan vastoon kaikkia tapoja kertojan omalla kiälellä, koska nyt ollahan Etelä-Pohojammaalla. Tavanomaaset kiäliversiot löytyy vasemmasta yläkulumasta.

Meillon blogi, johona kerrotahan mitä kulloonkin on meneellänsä. Sitä kannattaa seurata, jos taloon kunnostuksen eteneminen ja pohojalaasuus kiinnostaa. Täs kerrotahan kans, koska taloos järiestetähän sellaasia tapahtumia joihin on mukava osallistua.

Kosolan entinen umpipiha

Perinteisiä umpipihoja on jäljellä enää vähän. Tällainen oli Kosolan mies- ja karjapihaan jaettu kartano silloin, kun talo vielä toimi suuren maatilan päärakennuksena.

Lue kirjoitus »

Jaakoon kirje Amerikkaan

Sotavuosien aikana yhteydet Amerikkaan ja Kanadaan lähteneiden pohjalaisten ja vanhan kotiseudun välillä olivat poikki. Vaasan Jaakkoo toimitti heille ajankohtaisia kuulumisia sodan jälkeen vuonna 1946.

Lue kirjoitus »

Meillon blogi, johona kerrotahan mitä kulloonkin on meneellänsä. Sitä kannattaa seurata, jos taloon kunnostuksen eteneminen ja pohojalaasuus kiinnostaa. Täs kerrotahan kans, koska taloos järiestetähän sellaasia tapahtumia joihin on mukava osallistua.

Komian tähären. Sen tähären kaksfooninkiset on alakujansakkin tehty. Ei yhtään haittaasi vaikka saataas kunnostustyällen sellaasia katehia, joillen tulis kiirus pistää omat vanhat taloonsa viäläkin komiemmiksi!