PALVELUT

Kosolan taloos meiton kaks kovaa tarinankertojaa. Meirät kun päästää irti, niin historia herää henkihin ja nähtävyyrestä tuloo elämys! 
Kum ottaa tarinankertojan liniautohon joukkohon, niim maisemakkin alakaa näyttää ihan erillaasilta! 
 
Kosolan kiavaris meillon kaks kovaa yrittäjää. Ennakkohon kun teköö porukallev varauksen, niin pääsöö herkuttelemahan komehiksi laitettuuhin tiloohin! 
Silloon tällöön kaffit ja pitopöyrät katetahan sellaasihinkin tilaasuuksihin, mihinkä pääsöö ihav vaan itteksensä tai kaverin kans iliman jotta tarttis olla isoompi porukka föliys. 
 
Ja jos tarttet firman tilaasuutehen, perhejuhulahan tai jollekkin muille kekkeriille ja kemuulle viihtyysät, perinteekkähästi sisustetut tilat, niin kysyppä Kosolasta!