Varaa pöytä tai järiestä yksityystilaasuus

Perhejuhula, kokous tai tyhy-päivä yksityystilaasuutena:

Pitopöyrät kattaa maakunnan kuulu, monin palakinnoon kehuttu Juurella- ravintola. Voit tilata noutopöyrän tai annokset pöytihin tariooltuuna vähintään 20 hengelle. Kaffitilaasuuret ja keittolounahat katetahan lapualaasen Hyväskän trahteeriilla vähintään 10 hengelle. Rimpahuta tai pistä sähköpostia tulemahan, niin räätälöömmä ryhmälles sopivan ateria– ja ohojelmapaketin! 

Tarinalliset ohojelmahetket

Kosolan taloos tivistyy Etelä-Pohojammaan aatteellinen, kaupallinen, poliittinen ja hengellinen historia. Varaa ryhymälles sytyttävä ohojelmahetki Kosoolan taloon yli 200-vuotisen kulttuuri– ja henkilöhistorian aiheesta, niinkun vaikka:

Taloon rakennushistoria ja restauroonti 1700-luvulta alakaen |  Puukkojunkkarien nousu ja uho | Sortovuoret, jääkärivärväys ja itsenäistymisen kuohut Kosoolas | Kauppaa, maataloutta, päriäämistä  ja konkurssia | Lapuan liike ja iikooällä eli IKL | Lapuan hengelliset herätykset ja körttiliikkehen kirveskristityt heimokansojen kirkkoja koriaamas ja  rakentamas. 

Tarinoota kertovat murtehella ja huumorilla Hautamäen Taina ja Karhumäen Heli.
Tierustelut ja hinnat saa Heliltä 040 172 3606
tai pistämällä meille meiliä jompaankumpahan osootteeseen:

taina.hautamaki@kosolantalo.fi, heli.karhumaki@kosolantalo.fi